Αλουμινόχαρτο Λαμιναρισμένο

Το αλουμινόχαρτο επιστρώνεται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά με χαρτί. Η κόλληση γίνεται είτε με κόλλα απλή, πάντα κατάλληλη για τρόφιμα, είτε με (κόλλα) παραφινέ, η οποία κλείνει τους πόρους του χαρτιού.

1. Εξωτερική επίστρωση αλουμινόχαρτου με χαρτί: Το αλουμινόχαρτο έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο. Foil 7-8 mic/ 8079 alloy. Το χαρτί μπορεί να είναι διαφόρων χρωμάτων, να έχει τυπωθεί με σχέδιο ή και λογότυπο.

2. Εσωτερική επίστρωση αλουμινόχαρτου με χαρτί: Το χαρτί έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο. Το αλουμινόχαρτο μπορεί να είναι ασημένιο ή χρωματιστό, με σχέδια ή και λογότυπο.

2. Εσωτερική plus: Μπορεί να  γίνει επιπλέον επίστρωση του χαρτιού που βρίσκεται εσωτερικά και με πλαστικό πολυπροπυλένιο. 

Απαιτείται μακέτα σχεδίου σε ηλεκτρονική μορφή/ Παραγωγή Κυλίνδρου/ Χάραξη σχεδίου στον κύλινδρο όπου μπορεί να υπάρχει μέσα και το λογότυπο. Το κόστος διαμορφώνεται από τον αριθμό χρωμάτων της μακέτας.