Υπηρεσίες Private Label

Οι υπηρεσίες ιδιωτικής ετικέτας σας προσφέρουν τη δυνατότητα να θέσετε τις δικές σας προδιαγραφές, επιλέγοντας:

- τη δημιουργία του προϊόντος, 
- το πάχος,
- το μήκος,
- το πλάτος,
- το χρώμα,
- τη συσκευασία,
- τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η ανάπτυξη των προϊόντων μας επικεντρώνεται:
- στον ορισμό της ελάχιστης ποσότητας ανά είδος,
- στην παραγωγή συσκευασίας ανά είδος, 
- στον ορισμό της ποσότητας ανά χαρτοκιβώτιο / ανά παλέτα.

Τα Logistics μας αφορούν:
- στην αποθήκευση των υλικών συσκευασίας σας και 
- στη διαχείριση.