Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της VELER αποτελεί έναν από τους κυριότερους
και πιο ουσιαστικούς λόγους της επιτυχημένης πορείας της επιχείρησης. 


Ήδη από το 1992 επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα κι
επιδιώκουμε ανάπτυξη κι εξέλιξή του με
τη βελτίωση των υπαρχόντων διαδικασιών,
την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους,
την υιοθέτηση κοινής επιχειρηματικής νοοτροπίας και
την εισαγωγή νέων δομών για ακόμα καλύτερη ποιότητα εργασίας.